Šokové stavy, šok

    Šok - akutní oběhové selhání s rychlým vývojem, které má za následek nedostatečné prokrvení tkání a orgánů.

Příznaky: 
    Tep - slabý, nitkovitý, zrychlený, povrchový, málo hmatatelný (palpačně zjistitelný pouze na větších tepnách, nikoli na periferii) tep bývá 120 - 200/min.
    Cyanosa - modrofialové zabarvení okrajových částí těla v důsledku sníženého prokrvení a okysličených tkání
    Kůže - chladná bledá, vlhká
    Končetiny - chladné
    Cévy - snížená náplň krčních žil, snížený objem cirkulující krve, rozšíření periferního řečiště - pokles návratu krve k srdci, snížený minutový volum
    Moč - ledviny vylučují málo moče a vzniká oligurie (méně než 20ml za hodinu)
    Celkově: postižený je nezvykle klidný, může přestávat komunikovat, vypadá ospale až somnolentně, celková apatie, může odpovídat pomalu, je nezúčastněný, má žízeň, nevolnost, stav může vyústit až bezvědomí.

Stupně šoku:

    1. počínající šok - organismus má možnost adaptace - dochází k aktivaci sympatiku (vyplaví se adrenalin a noradrenalin - zužují se cévy), puls začíná stoupat, v počátečním šoku TK nemusí výrazně poklesnout, centralizace oběhu - oběhem jsou zásobeny nejdůležitější orgány (mozek, srdce, ledviny)
    2. rozvinutý šok - vzniká hypoxie tkání, vzniká hodně laktátu, vzniká acidóza, která vede k rozšíření a propustnosti cév, ve tkáních vzniká edém (v důsledku propustnosti cév), vznikají mikrotromby, zvyšuje se ischémie tkání - játra, ledviny, plíce, srdce, rozvíjí se DIK ( diseminovaná intravasculární koagulace)
    3. ireverzibilní fáze (nezvratná) - hypotenze pod 90, nitkovitý puls, tachykardie, alterace vědomí, bledost a chlad okrajových částí těla, oligurie, hyperventilace

První pomoc:

- odstranění příčiny (např. úrazu - uhašení oděvu, vyproštění,..)
- protišoková poloha - na zádech se sníženou horní polovinou těla
- autotransfusní poloha - je obdobná, ale se zdvihnutím všech končetin (nebo alespoň dolních) kolmo k tělu
- pravidlo 5 T:
    teplo - zajistit dostatečný tepelný komfort, ale ne přehřátí (v létě do stínu)
    ticho - zajistit klidné prostředí, ale s postiženým komunikovat
    transport - zajistit odsun k lékaři (volat RZP), v takovémto stavu nikdy sami netransportujeme
    tišení bolesti - v žádném případě nepodívat léky,…. spíše uklidňovat, vše vysvětlovat, odvádět pozornost od případného poranění a jeho správné ošetření,…
    tekutiny - v žádném případě nedávat napít, ale pouze otírat a zvlhčovat rty,obličej, maximálně několik kávových lžiček vody, nebo čaje,…… 

Léčba:
1. doplnění objemu cirkulující tekutiny
2. ventilace
3. dle výsledku ABR korigovat acidózu
4. podávání vazoaktivních látek (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin,….)
5. Kortikosteroidy - nepodávají se u septických šoků, (gramové dávky - snižují otok, zmenšují propustnost kapilár, zvyšují srdeční výdej) 
6. někdy se podávají ATB
7. parenterální výživa
8. někdy se podávají diuretika

Nejčastější typy šoků:

Kardiogenní šok 
   
Porucha činnosti srdce jako pumpy
        Příčiny: při rozsáhlém infarktu myokardu , tamponádě srdeční, akutní myokarditis, masivní plicní embolii
       
Klinika: TK pod 80, vysoká úmrtnost (90%)
        Léčba: hospitalizace na JIP nebo ARO, poloha v polosedě, vazoaktivní látky (Dopamin, Dobutrex, Noradrenalin) Kortikoidy, někdy mechanická podpora srdeční činnosti

Hypovolemický šok
   
Jeho podstatou je hemoragický šok - nedostatek obíhající tekutiny v oběhu
       
Příčiny: ztráta krve, ztráta plasmy, rozdrcení tkání (c. sy), ztráta vody a elektrolytů
        Léčba: doplnění oběhu (F roztok, Dextran, Rheodextran, Haemacel, SPR (stabilní plasmatický roztok) Albumin, plasma (při posthemoragickém šoků - podat EBR, udržet objem obíhající tekutiny, zajistit dechové funkce, stavět krvácení)

Septický šok
       
Příčiny: gram negativní bakterie, při rozpadu bakterie se vyplaví toxiny
       
Klinika: zimnice, třesavka, horečka, při peritonitidě, při onem. žlučových cest
       
Léčba: velké dávky ATB, zavodnění, úprava vnitřního prostředí

Anafylaktický šok
   
Celková alergická reakce, vznik díky reakcím antigenu protilátky
       
Příčiny: PNC, Streptomycin, ASA, jedovaté kontrastní látky, prokain, Dextran, Rheodextran, bodavý hmyz - včela, vosa, po aplikacích séra, 
       
Patogeneze: rozvoj během 30 minut, tlak na prsou, erytém (začervenání), dušnost, prudká bolest hlavy, nevolnost, zvracení, průjmy, snížení TK
       
Léčba: volné dýchací cesty, podávání O2, velká dávka kortikoidů (Solu-Medrol), Calcium + další léky i.v., 

Traumatický šok
   
Je přirozenou ochrannou reakcí organismu na nepřiměřenou zátěž, kterou je nejčastěji úraz, patří mezi život ohrožující stavy. Je charakterizován postupným selháním oběhu, prudkým poklesem krevního tlaku a následným nedostatkem kyslíku v tkáních.

Popáleninový šok
   
Vzniká se ztráty tekutin při masivních popáleninách

zpracoval: Jiří Frei

design © J.Frei & RMO ČČK Domažlice
M -ČČK Domažlice 2001